Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

CÁCH CHỈNH ĐỒNG HỒ XE ĐẠP ( xedap.org )

Đồng hồ sunding thì phải đặt thông số là 212.
Cách cài đặt:
1-tháo pin ra, lắp lại.
2-ấn 1 phát phím phải.
3-ấn vài phát phím trái cho đến khi nào chỉ số là 212.
4-ấn tiếp phím phải.
Xong.
Ngoài ra bác còn phải cài đặt m/h hoặc km/h, đồng hồ thời gian nữa. Cái này thì dễ rồi, tự bác sẽ mò được.

ĐỒNG HỒ Velo 8


Theo thứ tự:
Tm: Thời gian chạy được của 1 chuyến đi, có thể xóa cho chuyến đi mới.
Dst: Khoảng đường đã chạy được của 1 chuyến đi, có thể xóa cho chuyến đi mới.
Av: Vận tốc trung bình đã chạy được của 1 chuyến đi hay của tổng.
Mx: Vận tốc tối đa đã chạy được của 1 chuyến đi hay của tổng.
Cal: Số lượng Calorie đã tiêu thụ.
Odo: Tổng khoảng đường đã chạy được từ lúc gắng đồng hồ vào.

Nếu Tm hay Dst bị xóa cho chuyến đi mới thì Av, Mx và Cal cũng trở lại số 0 để tiếp thu thông tin mới.

Cateye Velo 5 là loại "nhập môn" nên nó chỉ có 5 ứng dụng chính là

- Vận tốc hiện thời (Current speed)
- Vận tốc tối đa (Maximum speed)
- Tổng số km đã chạy từ trước tới giờ (Total Distance)
- Tổng số km đã chạy trong này (Trip distance)
- Đồng hồ (Clock)

Không có nhận xét nào: